TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Các em chăm ngoan, rèn luyện tốt

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r