THÔNG BÁO LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường Tiểu học Tân Kiều 1 tổ chức Hội giảng giao lưu chuyên môn học tập kinh nghiệm năm học 2018-2019

Ngày hội công nhận hoàn thành các tiêu chí rèn luyện đội viên và Ngày sách Việt Nam của Trường Tiểu học Tân Kiều 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r