LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Các em chăm ngoan, rèn luyện tốt

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r