DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 VÀ TẶNG NÓN BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC LẦN X NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 NĂM HỌC 2020-2021

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r